اواتا

درباره‌ما

بازرگانی محمدزاده با بیش از 10 سال تجربه در زمینه فروش کالاهای الکترونیک و بیش از دو دهه واردات و پخش مستقیم کار خود را در راستای " جهان را جای بهتری برای زندگی کنیم" آغاز کرده است که در این راستا روش‌های خرید اینترنتی کار ما را به کلی دگرگون کرده است. منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب می‏‌کند. امروز دیگر، افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏‌بینند. ویژگی‏‏‏‌ها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگ‏‏‌تر شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :